Betalingssatser Trondheim Judokwai (oppdatert april 2018)

Pris

Hva

Sesong

Kalenderår

Medlemskontingent TJK

150

300

Medlemskontingent Norges Judoforbund
(inkluderer forsikring for barn tom 12 år)

125

250

Standard forsikring NJF (obligatorisk for alle over 12 år)

250

250

Utvidet forsikring NJF (konkurranselisens/premiumlisens) må avtales. Se vilkår http://www.judo.no/klubbinfo/forsikring/    

hhv 310 og 800

Samlet betaling inkl obligatorisk forsikring

Barn u13

1475

2750

Ungdom 13-17 år  

1950

3700

Voksne 18 år og over  

2025

3750

Knøttejudo (10 ukers kurs)

950

Annet

Gradering

250

Judodrakter (lette drakter barn)

500

Judodrakter andre

Etter avtale

Treners barn gis 50 % reduksjon på treningskontingentwww.aktiweb.no