JUDO,  Respekt - Ærlighet - Fellesskap - Mot

Kast en kompis... hørt slikt tull!! Vi kaster vel ikke kompiser, eller gjør vi det?

Joda, i Judo gjør vi det.
Men ikke slik man oftest tenker med å kaste noe. Her driver vi kampsport og lek, hånd i hånd.

Respekt - Ærlighet - Fellesskap - Mot er nedarvede tradisjoner innen Judo, så det er judokast vi bruker på kompisene. Da varer de mye lengre ... .. .

  Judo er en sport på samme måte som f.eks. fotball og svømming, men samtidig litt annerledes.
Den er utviklet i Japan, av en mann som heter Jigoro Kano for litt over 100 år siden. Han begynte å trene en krigskunst som heter jujutsu. Med årene samlet han de gode teknikkene og tok bort de farlige, slik at judo i dag er blitt en sport.

I dag trenes det judo over store deler av verden som en moderne olympisk idrett, men prinsippene og ideene som lå til grunn for de gamle kampformene er beholdt og videreført. Judo trenes av ca. 16 millioner mennesker verden rundt.

Ordet judo er satt sammen av to Kanji-tegn, "ju" som betyr myk, og "do" som betyr vei. Judo betyr eller kan oversettes til "den myke vei".

Respekt - ærlighet - fellesskap - mot  er alle nøkkelord som Judoen omfavner i sitt fulle. 


    Judo er en japansk kampidrett som består av kast, holdegrep, kontringer og kontroll­teknikker. Judo gir variert trening med smidighet, koordinasjon, bevegelighet og styrke.
Man blir sterk i kroppen på en naturlig måte, fordi man bryter, løfter og ruller med partnere på sin egen størrelse. Man utvikler motorikk, kroppskontroll og list ved å utnytte motstanderens kraft til å få ham ut av ballanse.

Judo er (om nødvendig) effektivt som selvforsvar fordi alle teknikkene læres ved å utføres fullt ut. (Forøvrig noe av det som skiller judoutøveren fra mange andre kampsporter) Fallteknikk, god oppvarming og matter gjør at judo er en sport med få skader. 

  Slag og spark praktiseres ikke. Vi tar tak, utvikler og måler krefter på realt vis. Ved å kjenne din styrke samt dine begrensninger, får du en ekte trygghet

Man starter med hvitt belte og graderer seg videre til gult, oransje, grønt, blått, brunt og svart. Barn har en fargestripe på beltet mens de voksne har helfargede belter. Graderingene skjer etter diverse minstekrav til treningstimer mellom siste gradering, utviklings og kunnskapsnivå. Trener informerer utøver når gradering nærmer seg.

Treningen

Judoen har en del skikker og ritualer som skal følges. Disse er for å vise hverandre respekt og høflighet, samt sikre at ingen blir skadet under trening eller konkurranse.

All trening begynner med at man hilser når man går inn i treningslokalet. Man setter seg på kne, på en lang rekke, ved siden av hverandre. Den med høyest gradering lengst til høyre. Man hilser når trener sier REI, ingen andre enn trener snakker, alle sitter rolig. Treningen begynner når trener sier hva vi skal gjøre.

Når det er kamptrening skal motstanderne hilse på hverandre før man begynner å sloss. Når kampen er ferdig hilser man igjen for å vise respekt for hverandre.
Hilse­prosedyren sikrer også at det ikke blir missforståelser og noen begynner kampen uten at den andre er klar.

Ved bakkekamp er det en utrolig viktig regel, blir man holdt fast eller ønsker å gi seg skal man si fra og klappe to ganger på motstanderens kropp eller i matta.

Avslutting av treningen foregår på samme måte som vi begynte, alle setter seg på en linje, trener forteller litt om hvordan det har gått, og man hilser en gang til. Når trener reiser seg kan alle andre reise seg, alle blir stående på rekke, man hilser en gang til og treningen er avsluttet.Dojo Etikette, eller oppførsel i treningssalen..

Respekt, ærlighet, fellesskap og mot er alle nøkkelord som Judoen omfavner i sitt fulle.

Judoens Japanske opphav respekteres ved å utøve og føre videre dens tradisjoner og ritualer. Respekt og høflighet er noen av disse og en viktig del av treningen. Disse reglene er for å vise hverandre respekt, anerkjennelse og høflighet, samt sikre at ingen blir skadet under trening eller konkurranse. Alle har gjensidig ansvar for å rette seg etter disse retningslinjer/regler.

Dojo etikette med forklaring, mange regler og mye å lære? Ikke bli skremt av det, dette lærer du etter hvert som du trener.

 1. Hils (bukk), når du går inn i treningslokalet (Dojo’n) også når du forlater
      (Takker og viser respekt for judosporten)
 2. Vis respekt for din treningspartner
      (Alle skal vi vise respekt for hverandre.)
 3. Hils (bukk) på din partner før og etter randori og teknikktrening
      (Viser at vi er klare for randori/kamp, samt viser at vi er venner også etter en kamp.)
 4. Respekter umiddelbart partners signal på å gi opp, og slipp ditt grep
     (Sikkerhetsregel.)
 5. Hjelp din treningspartner å forbedre sin teknikk, da blir du også bedre
      (Med å hjelpe andre danner vi alle grunnlaget for å bli hjulpet når du selv trenger det.)
 6. Ikke vis hovmod, verken på matta eller utenfor Dojo’n
   
     (Alle er vi gode til noe, og alltid er det noen som er bedre. Judokas respekterer hverandre og andre.)
 7. Vis respekt for høyere graderte og din trener, følg deres råd og anvisninger
     
  (Høyere graderte har bevist sin kunnskap gjennom trening og gradering, respekter og nyttegjør deg dette.)
 8. Den som har høyest gradering ansvarer for treningen, om ikke annet avtales
     
  (Treningslære er en del av graderingssystemet, den med høyest gradering har som oftest best grunnlag for å ansvare for treningen.)
 9. Lavere graderte søker kunnskap gjennom å trene med høyere graderte
     
  (Erfaringsoverføring og innspill fra høyere graderte er veldig bra for din utvikling.)
 10. Tren med forskjellige partnere, store og små
     
  (Gir deg unik mulighet til å utvikle din teknikk, vis respekt.)
 11. Tren bare den teknikk som treneren sier og godkjenner
     
  (Sikkerhetsregel, trener tilpasser treningen til hele gruppen.)
 12. Utøv ikke konkurranseforbudte teknikker på trening
     
  (Enkelte konkurranseforbudte teknikker utføres i dag i oppvisningsgrenen Kata. Men trenes bare på dedikerte treninger for kata.)
 13. Tren ikke judo utenfor treningslokalet (Dojo’n)
     
  (Aldri i skolegården eller andre plasser, bare i dojo sammen med andre judoutøvere.)
 14. Judodrakten (Judogi) skal være ren og hel
    
    (Hyggeligere for deg og dine treningspartnere.)
 15. Finger- og tånegler skal være kortklipte
     
  (Lange negler kan rispe og skade deg  selv eller andre.)
 16. Vær alltid ren og ha rene føtter når du skal trene
   
  (Hyggeligere for deg og dine treningspartnere.)
 17. Forlat ALDRI treningslokalet uten å spørre trener først
      (Treneren må vite om du er skadet eller syk.)
www.aktiweb.no